Odpowiedź na pytanie, dlaczego w badaniach naukowych wciąż wykorzystywane są zwierzęta jest prosta. Nie dysponujemy technologią, która pozwalałaby na wprowadzenie metod alternatywnych w każdym eksperymencie. Jeśli