Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://prostoonauce.pl. Administratorem strony jest Hanna Kijak. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@prostoonauce.pl.

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

  • Administrator – Hanna Kijak, osoba fizyczna 
  • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://prostoonauce.pl
  • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony. 

 

Pliki Cookies i dane osobowe

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu za pośrednictwem usług Google Analytics. Dane te pozyskiwane są do celów statystycznych i nie pozwalają na identyfikację użytkownika ani nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia Użytkownika. Służą do dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i optymalizacji korzystania z bloga. Szczegółowe informacje dotyczące polityki cookies Google znajdują się pod adresem Prywatność i warunki

Strona powiązana jest z następującymi serwisami: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, które do celów statystycznych mogą używać plików cookies na niniejszej witrynie. Przy pomocy ustawień przeglądarki, każdy Użytkownik może wyłączyć pliki cookies. Nadal możliwe będzie korzystanie z bloga, z wyłączeniem funkcji, które wymagają plików cookies do poprawnego działania. 

Na Stronie mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych i bannerów afiliacyjnych. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie mogą wystąpić pliki cookies następujących firm: Convertiser, Ceneo, Lead Investments. 

 Serwer i logi

Strona aktualnie znajduje się na serwerach firmy LH.PL sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56 61-512 Poznań, której Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych. Powierzenie przetwarzania danych ma na celu przechowywanie ich na serwerze. W czasie korzystania z bloga przesyłane są zapytania do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Zapytania zapisywane są w logach serwera, które obejmują m. in. ares IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem.

Komentarze

Użytkownik pozostawia na Stronie komentarze zupełnie dobrowolnie. Zostawiając komentarz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w postaci: imienia lub pseudonimu, który wyświetla się wszystkim Użytkownikom korzystającym ze strony i adresu email, który nie jest udostępniany publicznie. Użytkownik może dobrowolnie podać adres swojej witryny internetowej, który będzie dostępny dla każdego Użytkownika. Użytkownik ma prawo skorzystać z możliwości otrzymywania powiadomień o nowych komentarzach i odpowiedziach w wątkach. Do tego celu musi podać swój adres email. 

Obie funkcje realizowane są za pomocą narzędzia wpDiscuz. Dane przechowywane są w bazie danych Strony i nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z dyskusją. 

Formularz kontaktowy

Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego w przypadku, gdy dobrowolnie poda dane niezbędne do wykonania funkcji formularza. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.

Prawa Użytkownika

  • żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę, 
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych. 

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem kontakt@prostoonauce.pl. Zgodnie z przepisami Administrator jest uprawniony do odmówienia realizacji niektórych uprawnień, jeżeli realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez niego danych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników Strony innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do aktualizacji polityki prywatności, za każdym razem, kiedy zajdzie w niej zmiana. Jeżeli zmiany będą znaczące, dostarczone zostanie widoczne zawiadomienie, aby uzyskać zgodę Użytkownika.